"Først-seminar"- vår jødiske Bibel, onsdag 21.september kl.19.00 - 21.30

'Først-seminar'- vår jødiske Bibel, onsdag 21.september kl.19.00 - 21.30

Jesus utla for Emmaus-vandrerne alt som var skrevet om Ham hos Moses og profetene. Den undervisningen skulle vi ha hørt!
Hvordan ser jødene Jesus i dag, når de leser Moses (GT)? Noe av dette skal vi få vite mer om på først-seminaret onsdag 21. september!

Underviser: Rolf Kjøde.

Vår jødiske bibel - om å lese og forstå Bibelen ut fra sin opprinnelige kontekst – som ord og åpenbaring «for jøde først»:

FØRST-seminarer er kommet for å bli. Suksessen i fjor med 45 seminarer og mange positive tilbakemeldinger viser at dette tilbudet både er attraktivt og fyller et behov.

Sett av denne kvelden! DU er hjertelig velkommen!!

  • 2 undervisningsbolker ved Rolf Kjøde – spørsmål og svar
  • Pause i mellom med kaffe/te og en god prat.
  • Hva hørte og forstod de som først fikk budskapet overlevert?
  • Hva var deres referanseramme?
  • På hvilken måte vil kunnskap om Jesu samtid gi oss større Bibelglede og Bibelforståelse? 
  • Har vi i vår forkynnelse og undervisning bidratt til fordommer og antijødiske holdninger?
  • Hvordan leser jesustroende jøder i dag Bibelen?

Dette er noen av spørsmålene vi vil ta opp på årets Først-seminar.

Arrangør: Den norske Israelsmisjon og Centralkirken menighet.

Rolf kjøde som underviser er teolog, har vært generalsekretær i Normisjon fra 2003 til 2014. Er i dag førstelektor ved NLA og underviser i de teologiske programmene og også engasjert i Den norske Israelsmisjon.