Velkommen til gudstjeneste og barnekirke, søndag 22.mai kl. 11.00

Velkommen til gudstjeneste og barnekirke, søndag 22.mai kl. 11.00
med tillatelse fra Istockphoto

I forkynnelsen fortsetter vi vår prekenserie fra de ti bud. For den kristne er de ti bud den praktiske og jordnære kjærligheten til Herren og vår neste. På søndag er vi kommet til det åttende bud. " Du skal ikke stjele."
Alle er velkommen til å tilbe !
Stans gjerne igjen etter gudstjenesten for en enkel kirkekaffe/te - og den gode praten.

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! 

For deg som er i sorg og behøver trøst. 

For deg som er trett og behøver hvile. 

For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap. 

For deg som er glad og vil lovsynge Gud. 

For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus. 

For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap. 

For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be. 

For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv. 

For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn!