Informasjon

Ønsker du å motta informasjon fra Centralkirken?
Da kan du få nyhetsmail

Registrer deg i dag
Abonner på kalenderen

Kalender


18

apr 2024

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 10:20

Tur: Hordnes snuplass-Hordnesskogen-Stend. Oppmøte Byparken kl.10.20. Avgang med Bane nr.1 Kl.10.30 og buss nr.64 fra Lagunen per.F

21

apr 2024

Gudstjeneste kl. 11.00

, søndag kl 11:00

23

apr 2024

Formiddagstreff

, tirsdag kl 11:30

Dagens gjest: Professor Dr. Lorentz M. Irgens: "Armauer Hansen og Lepramuseet"

28

apr 2024

Konfirmasjons-gudstjeneste

, søndag kl 11:00

Siste nytt


KONFIRMANTENE HAR VÆRT I LONDON

Våre to konfirmanter Lisa Bøe og Mikal Malkenes Misje har vært i London sammen med pastor Tom og hjelpeleder Malin Bøe. Bildet tatt utenfor Wesley Chapel sammen med kirkefaderen.


MENIGHETSKONFERANSEN 9. april

Etter at rapportene og regnskapene raskt ble gjennomgått, ble det meste av tiden brukt på å se fremover. Menighetsrådet ved sin leder Karen Kristine Rasmussen kunne orientere om at det arbeides med å videreutvikle menigheten og at det i tillegg til en prest i 100% vil menigheten også lyse ut tre andre stillinger: Administrativ leder, Musikalsk leder og en Barne- og ungdomsarbeider. Det er ikke snakk om fulle stillinger, men de kan kombineres. Menighetsrådet presenterte også litt om hvordan vi tenker å profilere oss fremover, og det arbeides allerede med ny hjemmeside.