Informasjon

Ønsker du å motta informasjon fra Centralkirken?
Da kan du få nyhetsmail

Registrer deg i dag
Abonner på kalenderen

Kalender


05

des 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

07

des 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

07

des 2023

Ruth Børholm Berg, f.22.3.1941. død 25.11.23. Bisettes 7.12.23

, torsdag kl 13:00

bisettes fra Møllendal store kapell.

10

des 2023

Ingen gudstjeneste i dag, 10.12.

, søndag kl 11:00

offer til menighetens misjonsprosjekt med bibeloversettelse

10

des 2023

Julekonsert i Centralkirken

, søndag kl 19:00

Siste nytt