Abonner på kalenderen

Kalender


05

des 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

07

des 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

07

des 2023

Ruth Børholm Berg, f.22.3.1941. død 25.11.23. Bisettes 7.12.23

, torsdag kl 13:00

bisettes fra Møllendal store kapell.

10

des 2023

Ingen gudstjeneste i dag, 10.12.

, søndag kl 11:00

offer til menighetens misjonsprosjekt med bibeloversettelse

10

des 2023

Julekonsert i Centralkirken

, søndag kl 19:00

12

des 2023

Formiddagstreffet

, tirsdag kl 11:30

Adventsmøte. Pensjonsistorkesteret spiller, ledet av dirigent Inge Fjørtoft. Centralkirkens sangkor synger. Centralkirkens turgruppe deltar.

12

des 2023

Centralkirkens sangkor øver

kirkesalen/kapellet, tirsdag kl 18:00

13

des 2023

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

14

des 2023

Ut på tur med turgruppen

, torsdag kl 10:00

Se mer informasjon om fremmøte og hvor turen går, her: https://www.centralkirken.no/moteplasser/turgruppen

14

des 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

17

des 2023

Gudstjeneste og barnekirke, 3.søndag i advent

, søndag kl 11:00

Nattverd.

21

des 2023

Bønn og høytlesning fra Bibelen

, torsdag kl 13:00

Vi ber bønner fra Salmenes Bok og Det nye Testamentet, samt frie bønner. Lengre høytlesning fra Bibelen

24

des 2023

Julaftens gudstjeneste kl.15.00

, søndag kl 15:00

25

des 2023

Høytidsgudstjeneste kl.12.00

, mandag kl 12:00

ingen barnekirke denne søndagen.

31

des 2023

Gudstjeneste

, søndag kl 11:00

ingen barnekirke

10

jan 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

24

jan 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

26

jan 2024

07

feb 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

21

feb 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

06

mar 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

09

mar 2024

Oldkirkelig forum - forfølgelse og kirkevekst i Oldkirken

kirkesalen, lørdag kl 10:30

Stig-Magne Heitmann foreleser. Hjertelig velkommen til alle som er interessert i den kristne kirkens røtter !

20

mar 2024

Konfirmantundervisning

kapellet, onsdag kl 17:00

28

apr 2024

Konfirmasjons-gudstjeneste

, søndag kl 11:00

30

apr 2024

Konfirmantundervisning

, tirsdag kl 17:00

01

mai 2024

Konfirmantene samles

kirkesalen/kapellet, onsdag kl 17:00