FORMIDDAGSTREFF

Siste formiddagstreffet fant sted på den nyrestaurerte restauranten på Fløyen med hele 50 tilstede.
Formiddagstreffene starter opp igjen til høsten.