Teens

Teens

For tenåringer på søndager

"Teens er for ungdommer fra 8. klasse og oppover, og er en del av søndagsskoletilbudet.

 

Ungdommene møter til gudstjenesten kl. 11.00, og går etter en stund til egen samling med tilpasset bibelundervisning og samtale sammen med sin leder. En søndag i måneden har vi ledertrening hvor ungdommene får praksis og veiledning som ledere i søndagsskolearbeidet, samt opplæring i å styre lys, lyd og PowerPoint til bruk i gudstjenesten.

 

Vårt mål er at ungdommene skal bli sett og hørt, at de skal bli kjent med bibelfortellingene og Jesus Kristus, og at de skal få oppleve hvordan Han er relevant for deres liv.

 

Tilbudet følger i utgangspunktet skoleåret, men vi tar ikke høstferie og vinterferie.

 

Alle ungdommer er hjertelig velkommen!"