Prekener fra Centralkirken

Lytt til prekener her

Navn

Beskrivelse

16062024 preken ved pastor Tom G. Johnsen

Ta opp ditt kors

09062024 Preken ved diakon Åsta Marie Olafsson

Begynnelsen og slutten - og alt imellom

02062024 Preken pastor Tom G. Johnsen

"Glede"

26052024 preken ved Tom G. Johnsen

"Liten, men dyrebar"

19052024 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

"Den Hellige Ånd"

12052024 Preken ved Karen Kristine Rasmussen

Lyset er sterkere enn mørket ...... eller?

05052024 Preken ved Tom G. Johnsen

"For se, han ber!"

21042024 Preken ved Karen Kristine Rasmussen

Hvordan bruker Gud meg til å skape noe nytt

07042024 Preken ved Kjell-Morten Bratsberg Thorsen

"Gud tenker smått"

31032024 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

"Tro og følelser"

24032024 preken ved pastor Tom G. Johnsen

Sløseri

20240317 Preken ved pastor Tove Synnøve Tveit

Vi synger med Maria

10032024 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

Frelse eller fortapelse!

03032024 Preken ved pastor Per Braaten

"De skjulte aktørene"

25022024 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

Hvor mye trenger jeg (egentlig) Jesus!

18022024 preken ved Bjørn Olav Hammerstad

Fristelser

11022024 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

Hva er sentrum i vår kristne tro

04022024 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

"Utsikt og innsikt"

28012024 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

"Legg merke til det dere hører"

21012024 Preken ved Roar Barmen-Fløisand

"Om noen tørster"

14012024 Pastor Tom G. Johnsen

"Alt henger sammen med alt"

07012024 Pastor Tom G. Johnsen

"De trodde, men de trodde feil"

03122023.1 Biskop Christian Alsted i Centralkirken i Bergen

Adventstund - "Håpet"

03122023 Andakt ved diakon Åsta Marie Olafsson under adventsstund

"Nåde"

26112023 Pastor Tom G. Johnsen

Vi skal alle fram for Guds domstol

18112023 "Bønn i oldkirken" ved søster Hanne-Maria Berentzen

«Bønn i oldkirken»

19112023 Preken ved pastor Per Braaten

"Et takknemlig sinn" 1. tess. kap 5, 18

05112023 Samtale mellom pastor Tom G. Johnsen , Mirjam og Bjørn Arne Østevold

Samtale om "Hvordan møte døden"

29102023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Kjemp for å komme gjennom den trange dør

21102023 Preken ved Sverre Olai Knardal

Jesus og mannen i gravhulen

15102023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Investeringer med garantert avkastning

08102023 Preken ved Bjarte Notnæs

Hvor er din tro festet!

01102023 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

"Hva med fremtiden"

24092023 Preken ved Silje Hammerstad

"Vær velkommen Herre"

17092023 Pastor Dag Martin Østevold

"Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere"

10092023 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

Lykkelig er den som.......

03092023 Samtale mellom Solveig Rob og Dag Martin Østevold

Tema "Psykisk helse, tro og tvil"

27082023 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

Troskap trumfer talent

20082023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Vær derfor ikke bekymret

18062023 Preken ved trosopplærer i Metodistkirken Lina Blikstad

«Hvordan stole på Gud hele livet»

11062023 Preken ved Dag Martin Østevold

Troens ABC

28052023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Den hellige Ånds samfunn være med dere

21052023 Preken ved Elias Salbu

Hvor god er egentlig Gud??

14052023 preken ved pastor Dag Martin Østevold

Om å bry seg om dem som har faret vill fra troen

07052023 Preken ved Ole Eirik Bjørnstad

Det enkle evangeliet

30042023 preken ved pastor Dag Martin Østevold

3 praktiske uttrykk for troens bønn i gode og onde dager

23042023 preken ved pastor Tom G. Johnsen

16042023 Gudstjeneste

Vi deler med hverandre fra levd liv med Gud.

09042023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"De visste ikke hva de skulle tro...."

07042023 Pasjonsgudstjeneste fra Centralkirken

Langfredagens evangelium

26032023 preken ved pastor Dag Martin Østevold

Hva kan hjelpe meg når jeg har det vondt?

19032023 preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Advarsel til urettferdige rike"

12032023 Preken ved Kjell Morten Bratsberg Thorsen

«Hvordan planlegge fremtiden, på Guds måte»

05032023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Baktale ikke hverandre, søsken"

26022023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Hvordan det viser seg om jeg er verdens venn eller Gud venn

19022023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Praktiske kjennetegn på den vise og forstandige

12022023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Å kontrollere tungen"

05022023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Den troen som gjør oss rettferdige for Gud"

29012023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"En ren og feilfri gudsdyrkelse for Gud og Faderen (Jak. 1, 27 ff)"

22012023 Preken ved Bjørn Olav Hammerstad

Ikke bare være Ordets hører, men Ordets gjører

15012023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Livskunsten; Snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede

08012023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Du vil bli fristet – hvordan responderer du?

01012023 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Du vil bli prøvet – hvordan reagerer du?

25122022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Første juledag

24122022 Pastor Dag Martin Østevold

Julaften 2022

18122022 Preken ved Dag Martin Østevold

Maria budskapsdag 4. søndag i advent

11122022 Samuel Skrunes

Å leve nær Gud

20112022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Lovsang og tilbedelse

14112022 Preken ved studentprest Sverre Olai Knardal

Guds menighet Ef. 3, 7-12

06112022 Pastor Dag Martin Østevold - allehelgensdag

Prekenen denne dagen var lesing fra bibelen brevet til Hebreerne kap 10 - 12. Les gjerne disse kapitlene. Det ble ikke laget lydopptak fra gudstjenesten.

30102022 Preken ved sogneprest Sverre Langeland

Bots- og bønnedag

23102022 Preken ved Ole Eirik Bjørnstad

Jesus først

16102022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det kan skje at livet kjennes ekstra tungt

02102022 Preken ved Maja Østevold Salbu

Guds søken etter sine barn

25092022 Preken ved Dag Martin Østevold

Hvem er du Jesus!

11092022 Preken ved Bjørn Arne Østevold

Din identitet - Hvordan ser Jesus på deg?

04092022 Preken ved Dag Martin Østevold

"Jesu kjærlighet og et fruktbærende liv"

28082022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Slik fornyer Gud min sjel"

22082022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold.

Lev da som lysets barn.

14082022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Hva var det Jesus egentlig kom for?

26062022 Preken ved Alan Huth, president i Gideon

Hvorfor ordet! Romerbrevet kap. 10

19062022 Preken ved Agnes Lid representant fra Wycliffe

Guds frelsesplan i vår tid

12062022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det 10. bud: "Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste" . - Vær fornøyd -

05062022 Preken ved Elias Salbu

"Ikke begrens Gud"

29052022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det 9. bud: "Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste."

22052022 preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det 8. bud: "Du skal ikke stjele".

15052022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det 7. bud: "Du skal ikke bryte ekteskapet"

01052022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Imitér Jesus Kristus!

24042022 Preken ved Kristoffer Eknes

Hvem er Jesus?

17042022 Preken ved pastor Tom G. Johnsen

Tomhetens mysterium

15042022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Langfredag pasjonsgudstjeneste

10042022 Preken ved Bjarte Notnæs

Frelsen kjem

03042022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

«Jesus – det levende brødet fra himmelen som gir liv» Joh.6,32-40

27032022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Maria - hvordan hun er et forbilde for de hellige"

20032022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det 6. bud "Du skal ikke slå i hjel."

13032022 Preken ved pastor Per Braaten

Det 5. bud: "Du skal hedre din far og din mor."

06032022 Preken ved Solveig Grimstad Salbu

Overgivelse

20022022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det 3. bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn

14022022 Preken ved Steinar Opheim

Arbeid, skole og studier av en annen verden.

06022022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det 2. bud: "Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde.."

30012022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Det 1. bud: "du skal ikke ha andre guder enn Meg.."

16012022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Hvem Jesus er - og hva Han møter deg med"

09012021 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Se, Guds lam som bærer verdens synd

02012022 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Søk først Guds rike

25122021 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Guds menneskelige ansikt. Joh. 1, 1 - 18

19122021 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Lærdommer fra Josefs prøve. Matteus 1, 18-24

12122021 Gudstjeneste. Preken ved Dag Martin Østevold

"Vitnesbyrd som sier at vi kan stole på Jesus"

28112021-Gudstjeneste. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"en hemmelighet til en glede som varer"

21112021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen.

14112021 Gudstjeneste Preken ved Bjørn Olav Hammerstad

Tre råd for å overvinne vannskrekk

31102021. Gudstjeneste. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Ekteskap og skilsmisse del II

24102021 Gudstjeneste. Preken ved Samuel Vegard Skrunes

Herre hvis du gjør det så forandrer vi hjerter.

17102021Gudstjeneste. Preken ved Kjell Halltorp

Guds ord gir liv og kraft

10102021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Ekteskap og skilsmisse del 1

03102021 Gudstjeneste. Preken ved Elias Salbu

Hvordan kan jeg være positiv i en så negativ verden?

26092021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Om noen vil følge etter meg"

19092021 Gudstjeneste. Preken ved Silje Hammerstad

"Aldri alene"

12092021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Tom G. Johnsen

Åpenhet á la Paulus

05092021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Kjennetegn på en sunn kristen åndelighet

29082021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Valgets kvaler"

15082021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Tom Johnsen

"Lett å glemme"

08082021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Sabbaten, Jesus og oss."

01082021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Per Braaten.

Det kristne håp

25072021 Gudstjeneste. Preken ved Bjarte Notnæs

Talsmannen Den Heilage Ande

11072021 Gudstjeneste. Preken ved pastor Per Braaten

Guds nåde er ny hver morgen

27062021 Gudstjeneste i kirken. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Falske ledere og sanne disipler

20062021 Ordinasjonsgudstjeneste under Årskonferansen 2021i kirken. Preken ved biskop Christian Ahlstedt

Paulus' brev til Titus ka.p3 vers 3-8

13062021 Gudstjeneste i kirken. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Hvorfor fulgte og disiplene Jesus og hvorfor gjør du det?"

06062021 Gudstjeneste i kirken. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud"

30052021 Gudstjeneste i kirken. Preken ved Benjamin Kleiveland

"Følg Jesus"

23052021 Gudstjeneste på teams. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Når ild bryter ut"

16052021 Gudstjeneste på teams. Preken ved Dag Martin Østevold

"Hvilken betydning har Kristi himmelfartsdag?"

09052021 Gudstjeneste på teams. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Nytter det å be?

02052021 Gudstjeneste på teams. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

«Hvordan kan jeg vite at jeg hører Jesus til?

2504221 Gudstjeneste på teams. Preken ved Bjarte Notnæs

"Tilgivelse".

17042021 Gudstjeneste i kirken. Preken Dag Øivind Juliussen og lovsangsgruppe

Israels historie i Guds plan

21032021 Gudstjeneste i kirken. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Hvordan er Maria det største forbildet for de hellige?"

14032021 Gudstjeneste i kirken. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

Ung-gudstjeneste. Overskrift "Bli venn med Gud!!".

07032021 Gudstjeneste i kirken. Preken ved pastor Per Braaten

"Da forhenget revnet".

28022021 Gudstjeneste i kirken. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Hun som fikk syndene tilgitt."

14022021 Gudstjeneste på teams. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Herre vi vil gjerne se Jesus."

07022021 Gudstjeneste på teams. Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Kristi forklarelses dag."

30012021 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet."

22012021 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Frelsens vei - Guds herliggjørende nåde."

17012021 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Frelsensvei - Guds helliggjørende nåde."

10012021 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Frelsensvei - Guds rettferdiggjørende nåde."

08012021 Andakt ved pastor Dag Martin Østevold

Andakt

03012021 Preken ved pastor Dag Martin Østevold

"Frelsensvei - Guds forutgående nåde."

Eldre prekener

Du kan fortsatt få tilgang til eldre prekener fra nettsidene våre

KLIKK HER