Gudstjenesten

Gudstjenesten

Vår bønn: "Herre, vår Gud! Gjør døren til vårt kirkehus, som er bygget med menneskers hender, vid nok for alle som lengter etter kjærlighet, en himmelsk Fars omsorg og fellesskap med andre mennesker. Men gjør den samtidig trang nok til å stenge ute all misunnelse, stolthet, hat og stridigheter. Gjør dørterskelen så lav at intet barn eller noe skrøpelig menneske snubler over den. Men gjør den likevel høy nok til å holde sjelefienden ute. Gud, vår himmelske Far: Gjør kirkedøren og ditt eget hus til en åpen port inn til ditt evige rike. Amen."

Hver søndag klokken - normalt kl. 11.00 - feirer vi gudstjeneste i Centralkirken. Til våre gudstjenester kommer folk i alle aldre og vi prøver å gjøre dette til en storsamling for hele kirke-familien. Vi er både liturgiske og karismatiske i vår uttrykksform, og prøver å gi barna og barnefamilien en sentral plass gjennom menighetens søndagsskole - Barnekirken. Vi har en enkel kirkekaffe etter hver gudstjeneste, noe som gir god anledning til å samtale og bli kjent med andre.

Gudstjenesten er Centralkirkens "hovedpulsslag."
Gudstjenestene våre har en enkel, men fast liturgi. Den er preget av en blanding av faste, gjenkjennelige elementer som Herrens bønn, skriftlesninger og trosbekjennelsen - kombinert med vektlegging av forkynnelse, moderne lovsang og salmesang, åpenhet for de åndelige gavene og forbønn i gudstjenestens siste del. Vi verdsetter både orgel og andre instrumenter til bruk i lovsang og tilbedelse.

Gudstjenesten begynner presis kl.11.00 (unntatt kl. 12.00 1.juledag) og den varer normalt inntil - 1 t 45 min.

Vi ønsker å være en menighet hvor alle generasjoner sammen kan feire gudstjeneste. Et stykke ut i gudstjenesten har vi normalt "barnas minutter" hvor de gis særskilt oppmerksomhet, før de går til sin søndagsskoleklasse.

Bønnemøtet før gudstjenesten kl. 10.40 på bønnerommet.

VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

For deg som er i sorg og behøver trøst.

For deg som er trett og behøver hvile.

For deg som kjenner deg venneløs og søker vennskap.

For deg som er glad og vil lovsynge Gud.

For deg som ønsker at dine barn skal bli kjent med Jesus.

For deg som er åndelig hjemløs og ønsker et åndelig fellesskap.

For deg som ber og for deg som ikke ber, men gjerne vil be.

For deg som synder og behøver en Frelser og kraft til et nytt liv.

For hvem som helst ønsker vi å åpne døren, gi plass og si: Du er velkommen i Jesu navn!