Husfellesskap

Husfellesskap

fellesskap i livsnær samtale i livsnær gruppe, engasjert trosliv, Bibel, bønn, mat.

HUSFELLESSKAPENE (Smågruppene) er en meget viktig del av menighetens liv. Over hele byen samles ulike livnære grupper i hjemmene. De fleste samles annenhver uke. Her er varme relasjoner sentralt. Vi gleder oss over vennskapelig fellesskap med Gud og hverandre. I gruppesamlingene tar vi tid til å be for hverandre, gi rom for vitnesbyrd og samtale og for å studere Bibelen. Her lærer vi også å lytte til hverandre. Her vil du få hjelp til å vokse som kristen og som menneske - sammen med andre. Vi ønsker å inkludere stadig nye mennesker i fellesskapet i gruppene!

Vi tror at de små gruppene er meget viktige arenaer for å oppleve fellesskap, få og pleie vennskap, erfare endring og vekst som en kristen.

Du trenger å være med i en fellesskapsgruppe — og gruppen trenger deg.

Har du lyst til å bli med i en gruppe?

For spørsmål om husfellesskap:Ta kontakt med leder for Husfellesskapene, Karen Kristine Rasmussen ( 971 46 043 eller pastor Dag Martin Østevold - 912 44 063, dagmartin(@)centralkirken.no så vil du bli satt i kontakt med noen som gjerne inkluderer deg i sin gruppe!

Du er hjertelig velkommen til Centralkirken og til å bli en del av en mindre gruppe!