Gudstjenesteplan

Gudstjenesteplan

Gudstjenesteplan


Her finner du oppsettet for planlagte gudstjenester i Centralkirken.
  • Kom svært gjerne til bønnesamlingen før gudstjenesten kl.10.40 på møterommet!

  • Alle gudstjenester i Centralkirken begynner kl. 11.00 i kirkesalen, hvis ikke annet er notert under den enkelte gudstjeneste i høytidene. 
  • Vi vil positivt oppfordre til stillhet i kirkesalen, så langt det er mulig -5 minutter før gudstjenesten begynner, slik at sinn og hjerter kan forberede seg.
  • Velkommen til å bli igjen i kirken etter gudstjenesten for "kirkekaffe," den gode praten og fellesskap! (unntatt er sommermånedene og enkelte høytidsgudstjenester)
  • Eventuelle endringer, spørsmål eller kommentarer til gudstjenesteplanen bes sendes til: pastor Tom G. Johnsen, tom.g.johnsen@metodistkirken.no