Fast givertjeneste

Ønsker du å bli med i fast givertjeneste til Centralkirken, som også gir mulighet for skattefradrag - alle gaver mellom kr. 500 og kr. 25 000 gir mulighet for skattefradrag.

Vil du i 2024 bli med i Centralkirkens faste givertjeneste?

Ønsker du å bli med i fast givertjeneste til Centralkirken, som også gir mulighet for skattefradrag?   Alle gaver mellom kr. 500 og kr. 25 000 gir mulighet for skattefradrag. Vilkåret er at gavene gis via Metodistkirkens hovedkontor som igjen ordner med at informasjon gis til skattemyndighetene.

Centralkirken driver mye spennende og godt arbeid. Særlig ønsker vi å satse på arbeidet blant våre barn og ungdommer. Arbeidet koster penger og vi er avhengige av gaver for å drive vårt arbeid. Kan du tenke deg å bidra? Om du ikke ønsker å gi et fast beløp hver måned så tas alle gaver imot med stor takk. Dersom du vil gi en engangsgave til menigheten kan du bruke dette kontonummeret:3000.28.48542 eller VIPPS 52 19 99.

Slik kommer du i gang med fast giver ordning som gir skattefritak:

  1. Man henvender seg til Metodistkirkens hovedkontor og får et KID nummer. Dette skriver man inn ved belastning av nettbank, og pengene sendes til kirkens hovedkonto; 8220.02.83747. Hver måned oversendes pengene til Centralkirkens konto. Du bestemmer imidlertid selv hvor ofte du vil overføre gaver og beløpets størrelse.  Beløpet behøver heller ikke å være det samme hver gang.  For menigheten er din gave anonym.

Kontakt telefon 23 33 27 00 eller send en mail til hovedkontoret@metodistkirken.no

KID nummeret sikrer korrekt registrering og skattefradrag. Ved årets slutt blir hver giver elektronisk registrert med gavestørrelse hos Skattekontoret, slik at man ved skatteberegning får igjen 28 % av beløpet.

Centralkirken anbefaler alle våre medlemmer fast givertjeneste!

Centralkirken behøver deg i fast givertjeneste!

Centralkirken takker deg for trofasthet i din givertjeneste!