Misjonsarbeidet

Misjonsarbeidet
Oversettelsen av Apostlenes gjerninger blir klargjort til konsulentsjekk

Vårt misjonsarbeid er siden 2019 knyttet til å støtte Wycliffes oversettelse av Bibelen til Saafi-folkets språk. Denne folkegruppen ligger i Senegal - et land hvor de aller fleste er muslimer.

I tro til misjonsbefalingen gitt av Herren Jesus, har Centralkirken i 2019 engasjert seg i et nytt misjonsprosjekt; Bibeloversettelse til Saafi – Saafi språket for folkegruppen Saafi i Senegal i Vest Afrika. Prosjektet er knyttet til Wycliffe, som er en internasjonal organisasjon som oversetter Bibelen til språk til unådde folkegrupper.

 

Oversettelsen er allerede kommet i gang, og Wycliffe sin målsetting er å fullføre oversettelsen av NT til saafi-saafi språket innen år 2024. Samtidig arbeides det for bibelspredning og bibelbruk blant Saafi-folket.

 

Saafi-folket teller rundt 200.000 og har bosetning i Senegal, Vest Afrika.

Per dags dato er det kun noen få titalls kristne som man kjenner til i denne folkegruppen.

Etter hvert som bibeltekstene blir tatt i bruk, vil de så snart de er ferdig sjekket av konsulent, bli delt ut til folk.

Bibeltekstene vil bli spredd som lydfilm, via Facebook, via radioprogrammer og landsbybesøk med dertil hørede bibelstudier.

 

Bibeloversetterne i dette prosjektet er et hollandsk/norsk ektepar, Hillebrand og Jorunn Dijkstra, som nå bor i Norge.

Ekteparet har tidligere bodd i Senegal og behersker Saafi-saafi språket. De er for øvrig meget språkkyndige og snakker seks forskjellige språk flytende. Hillebrand og Jorunn er allerede i gang med oversettelsen. Men det er en møysommelig og langvarig prosess.    

 Prosjektet vil ha en varighet på 4 – 5 år.

 

Totalbudsjettet for dette misjonsprosjektet er NOK 250.000 pr år i  4 – 5 år.

Vår målsetning i Centralkirken er å bidra med NOK 100.000 pr år i 4 - 5 år. Wycliffe Internasjonalt vil bidra med resten slik at totalbudsjettet blir dekket. Våre prosjektmidler vil dekke lønn til saafi-medarbeiderne, samt dekke administrative kostnader rundt selve prosjektet i Senegal.

 

Vi vil i fire søndager i løpet av året ha fokus på misjon. Offergavene som kommer inn disse fire søndagene vil gå til misjonsprosjektet.

Vi trenger mange gode misjonsvenner og glade givere for å nå vårt mål, 100.000 kr pr år i 4 – 5 år!

Ikke alle har anledning til å være i kirken de søndagene vi har innsamling av misjonsoffer, men om du ønsker det er det fint om du vil bidra med din gave når som helst. Du kan bruke Centralkirken sitt konto nummer 3000.28.48542 eller du kan bruke VIPPS 521999 og merke gaven "til misjonsprosjektet."

 

Bibeloversetteren til saafi-saafi språket Hillebrand og lederen for Wyclffe Norge  Agnes Lid kommer og besøker oss i Centralkirken på gudstjenesten, søndag 1.desember. Det blir spennende å møte dem og høre det de har å fortelle oss!

 

Bilde tatt ved våre misjonspartneres besøk søndag 19.juni 2022

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Les og se mer om barnas misjonsprosjekt i Centralkirken for 2018: Her

Se Metodistkirkens Misjonsselskaps video for norske partnere: https://drive.google.com/file/d/0B3nr2ZA3A5dbTVJVZGhoSkdTd28/view?ts=589329c5

vannpumpe

___________________________________________________________________________________________________________________________

De voksnes misjonsprosjekt i Centralkirken for 2018: (fullført og avsluttet)

4 søndager i året har vi fokus på vårt misjonsarbeid og offeret som kommer inn disse dagene går til vårt misjonsprosjekt i Liberia i Afrika. Og prosjektet består av;

  • Bygging av KIRKEBYGG  til Omega-menigheten i Monrovia, Liberia     
  • Evangelisering ut fra Omega- menigheten
  • Presteutdanning for arikaneren George Gboyee og støtte til livsopphold for hans familie i studietiden.

Centralkirken har en sterk tilhørighet til vårt misjonsprosjekt i Liberia. Vi har hyppig e-post kontakt med pastoren i Omegakirken, Alexander Kanwie. George Gboyee sender oss stadig hyggelige meldinger om livet og progresjonen som teologistudent og vi gleder oss med ham over at studiene vil fullføres i 2018. Og tilsynsmann Samuel Brown gir uttrykk for stor takknemlighet til Centralkirken i Bergen.

Barna i kirken vår har sitt eget misjonsprosjekt som de samler inn penger til hver søndag. Barneskolen i landsbyen Rocken Kamadao er ferdig bygget og innviet. Barna fikk i 2017 et nytt misjonsprosjekt; Bygging av en vannpumpe tilknyttet skolen i den lille landsbyen Sayllu i Sierra Leone.

Våre venner i Afrika er avhengig av vår hjelp. De er dypt takknemlige, sterke i troen og ber for oss i Centralkirken i Bergen.

La oss huske på våre afrikanske venner i våre bønner, og støtte dem med våre offergaver - Vi som selv er så rikt velsignet, vi kan få være med og dele og velsigne tilbake.

Målet for innsamlingen av misjonsofferet per søndag er 25.000 kroner. Dersom vi alle er med og bidrar med det vi kan, klarer vi fint målet!

1kirkebygging-omegakirken-liberia