Om Centralkirken

Om Centralkirken
Generasjonsmenigheten ved Fløybanen

Metodistkirken i Norge - Centralkirken i Bergen

KIRKESALEN ER TILRETTELAGT FRA UTSIDEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE/RULLESTOLBRUKERE.

HEIS OPP TIL KIRKEROMMET.

Menighetens besøksadresse: Vetrlidsalmenningen 8,

Postadresse: Vetrlidsalmenningen 8, 5003 Bergen

Tlf. 97 07 89 11 (pastor)

Menighetens org.nr. 997 732 375.

Menighetens gavekontonr: 3000.28.48542

VIPPS: 521999

Epost:    post@centralkirken.no

webside:   www.centralkirken.no

Faktura sendes til epostadresse: bob@fakturaboks.no

 

METODISTKIRKENS LÆREGRUNNLAG:

http://www.umc.org/what-we-believe/the-articles-of-religion-of-the-methodist-church

CENTRALKIRKENS OG METODISTKIRKENS OPPDRAG:

"Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler så verden forvandles"

I oppdraget med å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler og lære dem å holde alt Jesus har befalt oss, står sakramentene og nådemidlene sentralt. Sakramentene dåp og nattverd regner vi også med blant nådemidlene sammen med Bibelen, bønnen og fellesskapet i lovprisningen til Gud.

Centralkirkens verdier for tjenesten:

"TJENE mennesker
"VINNE" nye
"INKLUDERE alle"
"VOKSE" videre 

1fokusomradet-2016

Mer om våre verdier:

1. Vi tror at alle mennesker teller for Gud, og derfor bør regnes med  av oss.  
Luk. 15,4 og 7: " Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én, lar han ikke da de nittini være igjen ute i marken og leer etter den som er kommet bort, til han finner den? Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse." Luk.19,9-10 Da sa Jesus: "I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det."
 
2. Vi tror at vi som kirke er til for andre enn oss selv.
Matt. 28,19 - 20: "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
 
3. Vi tror det er normalt for alle kristne å være i vekst og modning.
Tess.4,1-4:  "For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. For dette er Guds vilje - deres helliggjørelse"
 
4. Vi tror at fellesskap er grunnleggende for kristenlivet, og nødvendig for å ta vare på og utvikle oss som kristne.
Kor. 1,9 Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Ap.gj. 2,42;44 og 46 "Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene."  "Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles." "De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede."
 
5. Vi tror på det alminnelige prestedømme som innebærer at alle kristne er kalt til tjeneste, og har noe å bidra med ut i fra nådegaver og utrustning.
1.Pet. 2,9 - 10 " Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys". 1.Pet.4,10  "Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde."
 
6. Vi tror at oppmuntring og utfordring er nødvendige faktorer for å fremme vekst og trivsel i menigheten.
Hebr. 10,24 - 10,25 "La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg."

7. Vi tror at kirken må være endringsdyktig overfor nye kulturer for å  nå ut med sitt uforanderlige budskap
1.Kor.9,19-23:  "Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det."
 
8. Vi tror at tilbedelse og lovprisning bringer ære til Gud, og derfor bør prege menighetens og den enkeltes liv.
Matt. 4,10 "Da sa Jesus til ham: "Bort fra meg, Satan! For det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene." Joh. 4,23 - 24  "Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet." Salme 95,6 "Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper!"
9. Vi tror at ærlighet varer lengst, og at vi må tale sant om våre egne og hverandres liv, og om troen på Jesus.
1.Joh.1,5-9 "Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." 3.Joh. 1,4  "Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten."

9. Vi tror at det er naturlig for menigheten å vokse og å plante nye trosfellesskap

__________________________________________