Givertjenesten

Givertjenesten

Ønsker du å bli fast giver til vårt menighetsarbeid?
Den gode nyheten er at beløpsgrensen for gaver med skattefritak i 2020 er på mellom kr. 500 - kr 50.000 per person per år! Det er fullt mulig å gi større gaver til menigheten gjennom denne ordningen, men det er maks kr. 50.000,- en kan få fratrekk i skatt for.

Vil du bli med i Centralkirkens givertjeneste?

Centralkirken driver mye spennende og godt arbeid. Særlig ønsker vi å satse på menighetsarbeidet blant våre barn og ungdommer. Arbeidet koster penger og vi er avhengige av gaver for å drive vårt arbeid. Kan du tenke deg å bidra? Om du ikke ønsker å gi et fast beløp hver måned, så tas alle gaver imot med stor takk!

HER ER TRE MÅTER Å GI PÅ, utover vanlig kollekt av kontanter:

1. VIPPS. Betal til 521999 Centralkirken menighet. Tjenesten er åpen hele døgnet. Menyvalget kommer opp umiddellbart og du kan velge hvem du vil merke din gave til:

  • Gave til menigheten
  • Gave til misjonen
  • Arbeid blant barn
  • Arbeid blant ungdom

2. Engangsgave - eller med faste trekk til menigheten. Bruk kontonummeret til Centralkirkens menighets gavekonto: 3000.28.48542

3. Fast giverordning med skattefradrag - som vi anbefaler for våre medlemmer:

Man henvender seg til Metodistkirkens hovedkontor og får et KID nummer. Dette skriver man inn ved belastning av nettbank, og pengene sendes til kirkens hovedkonto; 8220.02.83747. Hver måned oversendes pengene deretter uavkortet tilbake til Centralkirkens konto, fra Hovedkontoret. Kontakt telefon 23 33 27 00 eller send en mail til hovedkontoret@metodistkirken.no

De vil også kunne endre fast trekkbeløp via autogiro, hvis du etterspør dette. Send forespørsel om dette til: hovedkontoret@metodistkirken.no

Man kan alternativt fylle ut skjemaet om avtalegiro (spør pastor/Hans Kristian Rygg om å få dette skjemaet i kirken), så foretar banken automatiske månedstrekk. Skjemaet sendes til Metodistkirkens hovedkontor. Adressen er Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO.

KID nummeret fra Hovedkontoret sikrer korrekt registrering og ordningen med skattefradrag. Ved årets slutt blir hver giver elektronisk registrert med gavestørrelse hos Skattekontoret. Beløpsgrensen for gaver med skattefritak er 25.000 per person per år i 2022. Det er fullt mulig å gi større gaver, men det er maks kr. 25.000 en kan få fratrekk i skatt for. 

 På forhånd tusen takk for din gave!