Stab og menighetsråd

Pastor Dag Martin Østevold
Ansvarlig eldste / daglig leder
Mobil: +47 912 44 063
E-mail: dagmartin(@)centralkirken.no
 

Pastor Tom G Johnsen   

Eldste.

Mobil: 970 78 911

Epost: tom.g.johnsen @ metodistkirken.no

 

CENTRALKIRKENS TILSYNSPREST: Tilsynsprest Ingull Grefslie,

ingull.grefslie@metodistkirken.no

 

Menighetsrådet i Centralkirken består i konferanseåret 2023-24, av:

Karen Kristine Rasmussen, Menighetsrådsleder

Bjørn Arne Østevold, Husfellesskapenes leder

Elias Salbu, SangOgMusikkleder

Solfrid Keilegavlen Aasen, Barnearbeidets leder

Matilde Constance Østevold, Ungdomsarbeidets leder

pastor Dag Martin

pastor Tom Gottfred

Steinar Jacobsen, Rep. fra diakonal profil 

Leder for misjonsarbeid - å tilsette

Jan Lillevik, Personalutvalgsmedlem

Hans-Kristian Rygg, Forvaltningsutvalgsleder