Stab og menighetsråd

Pastor Dag Martin Østevold
Ansvarlig eldste / daglig leder
Mobil: +47 912 44 063
E-mail: dagmartin(@)centralkirken.no

 

CENTRALKIRKENS TILSYNSPREST: Tilsynsprest Ingull Grefslie,

ingull.grefslie@metodistkirken.no

 

Menighetsrådet i Centralkirken består i konferanseåret 2022-23, av:

Mirjam N Østevold, Menighetsrådsleder

Brede Aasen, Personalutvalgsleder

Hans-Kristian Rygg, Forvaltningsutvalgsleder

Karen Kristine Rasmussen, Husfellesskapenes leder

Elias Salbu, SangOgMusikkleder

Solfrid Keilegavlen Aasen, Barnearbeidets leder

Matilde Constance Østevold, Ungdomsarbeidets leder

pastor 

Leder for diakonalt arbeid - å tilsette

Leder for misjonsarbeid - å tilsette